FöretagetVerksamheten i Boden startades upp 1997 med ett huvud- kontor på Sturegatan 16-18 och nu finns även ett filialkontor på Ödlegatan 5B i Luleå.

Under det senaste året har verksamheten växt och idag finns ett 70-tal anställda med en bred erfarenhet och god servicekänsla anställda på företaget. Vi lovar våra kunder god service och våra uppdrag är allt från en ritning till en färdig anläggning.

Som företagare är det viktigt att vara engagerade i den kommande generationen, därför finns vi med som aktör för Elprogrammet på Björknäs Gymnasium. Vi är måna om att ge eleverna praktikplats under deras skolgång. Vid flera tillfällen har anställning erbjudits när studierna är avslutade.

Det är också viktigt att vara med i elbranschens utveckling vi är därför medlemmar i EIO. 

 

 

Ledningssystem

För att bemöta dom nya riktlinjerna och utveckla kompetensen arbetar vi med "ständiga förbättringar" inom: 

  • Elsäkerhetspolicy
  • Kvalitetspolicy
  • Miljöpolicy
  • Arbetsmiljöpolicy

Vi följer EIO:s rekommendationer - vägvisare

 

 

Läs om våra aktuella uppdrag här

Kontakta oss

Är din bostad säker? Svara på frågorna i denna enkla test

Huvudkontor:

Johansson & Björnström Elinstallationer i Boden AB
Sturegatan 16 & 18
961 33 Boden

Tele: 0921-123 05 vx
E-post: info@jbel.nu

 

Filialkontor:

 

LULEÅ

Ödlegatan 5B
973 34 LULEÅ
0920-879 00 vx

Oscar Lind,Service: 0704466088

Peter Muskos, Entreprenad:0703333351